logotyp2a

Mieszalnik gazów technicznych

Mieszalnik jest przeznaczony do przygotowania w procesie mieszania quazi-ciągłego mieszanek gazów spawalniczych lub spożywczych, np. do wytworzenia atmosfery ochronnej pakowanych produktów. Mieszalnik jest w pełni automatyczny. Przyjęte rozwiązanie sprawia, że mieszanka gazów jest jednorodna i gotowa do natychmiastowego wykorzystania. 

Wykorzystanie gazów czystych zamiast gotowych mieszanek znacząco obniża cenę i pozwala na dostosowanie składu do bieżących potrzeb.

Sterownik mieszalnika umożliwia wpisanie składu, następnie kontroluje proces mieszania tak, aby uzyskać żądane parametry mieszanki i utrzymanie właściwej wartości ciśnienia w zbiorniku buforowym.

Mieszalnik gwarantuje uzyskanie dokładności 1% dla każdego ze składników mieszaniny. 

Mieszalniki w wersjach podstawowych są przeznaczone do współpracy z urządzeniami lub ich grupami o wydajności od 40 do 400 [l/min] (2,4...24 [m3/h]). Opcjonalnie, mieszalnik może być przystosowany do wytwarzania mieszanki z wydajnością do 2000 [l/min].

Karta katalogowa PDF