logotyp2a

Układ pozycjonowania barierek w linii transportu pneumatycznego pustych butelek PET

Układ umożliwia bezstopniową regulację pozycji barierek prowadzących puste butelki PET na linii transportu pneumatycznego.

Układ jest zgłoszony w Urzędzie Patentowym RP.

Karta informacyjna PDF