logotyp2a

Przepływomierze z kołem łopatkowym

Przepływomierze serii 420PRG służą do pomiaru przepływu mediów ciekłych neutralnych o lepkości do 21 cSt, a w szczególności wody. Dzięki swojej konstrukcji, przepływomierz umożliwia pomiar prędkości przepływu w bardzo szerokim zakresie. Standardowo, przepływomierze wyposażone są w jedno lub dwa wyjścia impulsowe. W przypadku dwóch wyjść możliwe jest określenie kierunku przepływu medium oraz dwukrotne zwiększenie rozdzielczości. Opcjonalnie, dostępna jest wersja z wyjściem 4...20 mA.

Karta katalogowa PDF