logotyp2a

Dozowanie chemikaliów

Założenia projektowe.

Modernizacja dotychczasowego układu dozowania opartego na zaworach ręcznych i wskazaniach poziomowskazów.
Układ po modernizacji powinien zapewnić możliwość dozowania wodorotlenku sodu z jednego z dwóch zbiorników stanowiących zasobniki do jednego z trzech zbiorników produktów gotowych oraz dozowania drugiego składnika do jednego z trzech zbiorników.


Zakres prac.

1. Wykonanie projektu: koncepcja, obliczenia, rysunki i schematy.
2. Wykonanie szafy sterowniczej.
3. Wykonanie okablowania instalacji oraz doprowadzenie przewodów pneumatycznych.
4. Montaż zaworów i sensorów pomiarowych.
5. Uruchomienie układu.
6. Kalibracja przepływomierzy.
7. Przekazanie dokumentacji techniczno-ruchowej.

 2003 01 16 POLCHEM 007
Pompa do chemikaliów Zawory sterujące przepływem mediów


Wnętrze szafy sterowniczej Wnętrze szafy sterowniczej


Widok panelu operatorskiego Zamknięta szafa sterownicza