logotyp2a

Regulacja ciśnienia

Założenia projektowe.

Modernizacja dotychczasowego układu zasilania olejem stanowiska do badania łożysk ślizgowych.
Układ po modernizacji powinien zapewnić 6-krotnie większą wydajność układu zasilającego, możliwość stabilizacji temperatury oleju na określonym poziomie, regulację ciśnienia czterech niezależnych kanałów doprowadzających olej do łożyska oraz akwizycję sygnałów ciśnienia i temperatury oleju w czterech punktach. Układ powinien posiadać możliwość nastawy ciśnienia z panelu operatorskiego (ręcznie) lub programowo z komputera PC.


Zakres prac.

1. Wykonanie projektu: koncepcja, obliczenia, rysunki i schematy.
2. Wykonanie zespołu pompowego oleju wraz z układem wstępnej regulacji ciśnienia.
2. Wykonanie panelu sterowniczego.
3. Wykonanie okablowania oraz doprowadzenie przewodów olejowych.
4. Montaż zaworów i sensorów pomiarowych.
5. Uruchomienie układu.
7. Przekazanie dokumentacji techniczno-ruchowej.

Widok stanowiska po modernizacji Zespół pompowy
Panel operatorski Blok zaworów proporcjonalnych i przetworników ciśnienia
Interfejs układu regulacji Regulatory prędkości obrotowej wału oraz interfejs po stronie komputera PC