logotyp2a

Regulacja przepływu

Założenia projektowe.

Modernizacja dotychczasowego układu pompowego żywicy.
Układ po modernizacji powinien zapewnić regulację przepływu żywicy przy zadanym strumieniu przepływu.
        

Zakres prac.

1. Wykonanie projektu: koncepcja, obliczenia, rysunki i schematy.
2. Montaż elementów sterujących i sensorów pomiarowych.
3. Uruchomienie układu.
4. Przekazanie dokumentacji techniczno-ruchowej.

Jak pokazują poniższe fotografie, skomplikowany problem można rozwiązać w prosty i tani sposób. Wystarczy dobry pomysł.

Linia zasilania powietrzem napędu pneumatycznego pompy do żywicy
(przed modernizacją)
Linia zasilania powietrzem napędu pneumatycznego pompy do żywicy
(po modernizacji)


Elementy regulujące dopływem powietrza sterującego do pompy Elementy regulujące dopływem powietrza sterującego do pompy (inne ujęcie)


Podgrzewacz żywicy bez przepływomierza Przepływomierz owalnokołowy zamontowany na wyjściu z podgrzewacza żywicy