logotyp2a

Układ zasilania spręż. powietrzem

Założenia projektowe.

Budowa układu zasilania sprężonym powietrzem urządzeń pracujących na zewnątrz, przy temperaturze do -30oC. Układ powinien pracować, przy założeniu kontroli podstawowej jeden raz w miesiącu oraz przeglądów serwisowych jeden raz w roku.
Budowa układu regulacji przepływu powietrza do celów technologicznych.
Istotną cechą układu jest możliwość nieprzerwanej pracy układu przy uszkodzeniu jednego z głównych jego elementów.


Zakres prac.

1. Wykonanie projektu: koncepcja, obliczenia, rysunki i schematy.
2. Wykonanie układu zasilania sprężonym powietrzem.
3. Wykonanie okablowania instalacji oraz doprowadzenie przewodów pneumatycznych.
4. Montaż zaworów i sensorów pomiarowych.
5. Uruchomienie układu.
6. Przekazanie dokumentacji techniczno-ruchowej.

Część układu zasilania powietrzem Część układu sterowania pneumatycznego i regulacji powietrza technologicznego Napędy pneumatyczne na zewnątrz