logotyp2a

Regulacja twardości wody

Założenia projektowe.

Wykonanie układu regulacji twardości wody w przepływie.
Wykonanie układu zasilania wodą o określonej twardości przy dużej zmienności przepływu.


Zakres prac.

1. Wykonanie badań własności fizykochemicznych wody przed przystąpieniem do projektowania.
2. Wykonanie projektu: koncepcja, obliczenia, rysunki i schematy.
3. Wykonanie szaf sterowniczych.
4. Wykonanie okablowania instalacji oraz doprowadzenie przewodów pneumatycznych.
5. Montaż zaworów i sensorów pomiarowych.
6. Uruchomienie układu.
7. Kalibracja układu.
8. Przekazanie dokumentacji techniczno-ruchowej.
9. Szkolenie personelu.

Część rurociągu z zaworami regulacyjnymi Szafa sterownicza


Szafa sterownicza Zbiorniki na wodę


Czujniki poziomu i ciśnienia oraz zawór automatycznego dopełniania Zawory zabezpieczające układ