logotyp2a

Laboratorium-Łódź

Instalacja gazów laboratoryjnych w laboratorium zakładu przemysłowego w Łodzi

Instalacje azotu 5.0, wodoru, tlenu, powietrza syntetycznego, azotu technicznego i mieszanki azotu z wodorem.

Instalacje zostały wykonane z rur miedzianych.
Wszystkie rury i złączki do wszystkich rurociągów zostały wewnątrz odtłuszczone i oczyszczone specjalnym środkiem, a następnie przedmuchane. Sposób obchodzenia się z rurami oraz złączkami podczas wszelkich prac montażowych wykluczały ich zanieczyszczenie.
Po wykonaniu instalacji zostały przeprowadzone próby szczelności.

Widok na szafy z butlami i centralkami oraz rury i przewody elektryczne do przetworników ciśnienia Centralki EKOGAZ-240


Widok na instalacje i urządzenia wykorzystujące gazy Wejście instalacji do wnętrza budynku, sygnalizatory stanu gazów w butlach oraz punkty poboru


Wejście instalacji do wnętrza budynku, sygnalizatory stanu gazów w butlach Punkty poboru