logotyp2a

Filtracja w Coltri MCH-6

Artykuł "Filtracja w sprężarce Coltri MCH-6" (autor Wojciech Czechowski)

wyjaśnia proces filtracji w tej popularnej sprężarce oraz wskazuje rzeczywisty czas eksploatacji standardowego filtra w zależności od warunków eksploatacji.

Artykuł PDF