logotyp2a

Wstęp

Podręcznik pneumatyki (autor Wojciech Czechowski)

Tekst w kolorze zielonym zawiera informacje bardzo podstawowe i może być pominięty przez czytelników, którzy wcześniej zetknęli się z zagadnieniami pneumatyki.

1. Wstęp

Powietrze jest najłatwiej dostępnym medium. Jest w naszym zasięgu zawsze i wszędzie, dlatego człowiek zdecydował się wykorzystać je jako nośnik energii.

Energię magazynuje się w powietrzu wykorzystując jego ściśliwość. Obecna technika pozwala na sprężanie go za pomocą stosunkowo niedrogich i żywotnych urządzeń. Sprężone powietrze można przesyłać na dość duże odległości albo magazynować je w zbiornikach lub butlach. 

Zmagazynowaną w powietrzu energię wykorzystuje się do napędzania silników pneumatycznych albo siłowników liniowych lub obrotowych. Poprzez regulację ciśnienia można precyzyjnie wywierać nacisk. Strumieniem powietrza można zdmuchnąć przedmiot lub oczyścić powierzchnię z zanieczyszczeń. Wszechstronność zastosowań sprężonego powietrza sprawia, że jest ono używane przez większość zakładów przemysłowych, chemicznych, spożywczych oraz warsztatów. Na co dzień spotykamy je na stacji benzynowej, gdy trzeba napompować koła.

Niestety, powietrze jako nośnik energii nie jest pozbawione wad. Największa z nich, to zanieczyszczenie. Drobiny pyłu znajdujące się w nim powodują przyspieszone zużycie sprężarek, elementów sterujących i wykonawczych. Zawarta w powietrzu woda powoduje korozję i stwarza niebezpieczeństwo zamarznięcia, które może doprowadzić do unieruchomienia urządzeń. 

Wszystko to powoduje, że układy pneumatyczne są stosowane chętnie, ale wymagają niemałej wiedzy o ich budowie. W niniejszym opracowaniu postaram się przystępnie wyjaśnić podstawowe prawa fizyczne, wskazać sposób wykonywania obliczeń i przybliżyć stosowane rozwiązania.