logotyp2a

Stopień ochrony IP

Definicja stopnia ochrony wg EN 60529 (DIN 0470)
Stopień ochrony jest podawany w postaci kombinacji dwóch liter (IP) oraz dwóch cyfr będących wskaźnikami stopnia ochrony, np. IP 54.

Stopień ochrony przed penetracją ciał obcych
Pierwsza cyfra Oznaczenie Opis
0 Brak ochrony  
1 Ochrona przed dużymi ciałami obcymi Ochrona przed przypadkowym kontaktem z ciałem o dużej powierzchni, np. ręki z ruchomym lub aktywnym wewnętrznym elementem, ale brak ochrony przed dostępem do tych części. Ochrona przed penetracją ciał o średnicach większych niż 50 mm.
2 Ochrona przed średnimi ciałami obcymi Ochrona przed kontaktem, np. palców z ruchomym lub aktywnym elementem wewnętrznym. Ochrona przed penetracją ciał o średnicach większych niż 12 mm.
3 Ochrona przed małymi ciałami obcymi Ochrona przed kontaktem z aktywnymi lub ruchomymi elementami wewnętrznymi narzędzi, drutów, itp. o grubości większej niż 2,5 mm. Ochrona przed ciałami obcymi o średnicach większych niż 2,5 mm.
4 Ochrona przed drobinami ciał obcych Ochrona przed kontaktem ruchomych lub aktywnych elementów wewnętrznych z ciałami obcymi o średnicach większych niż 1 mm.
5 Ochrona przed koncentracją kurzu Całkowita ochrona aktywnych lub ruchomych elementów. Ochrona przeciwko wpływom koncentracji kurzu. Ochrona przed kurzem nie jest kompletna, ale nie powinien on penetrować tych obszarów, gdzie nie jest to wskazane.
6 Ochrona przed wnikaniem kurzu Całkowita ochrona aktywnych lub ruchomych elementów wewnętrznych przed wpływem kurzu.

 

Stopień ochrony przed penetracją wody
Pierwsza cyfra Oznaczenie Opis
0 Brak ochrony  
1 Ochrona przed wodą kapiącą pionowo Woda kapiąca pionowo nie powinna wywoływać żadnych niepożądanych efektów.
2 Ochrona przed wodą kapiącą pod kątem Woda kapiąca pod kątem 15o od pionu nie powinna wywoływać żadnych niepożądanych efektów.
3 Ochrona przed mgłą wodną Woda spadająca pod jakimkolwiek kątem aż do 60o od pionu nie powinna wywoływać żadnych niepożądanych efektów.
4 Ochrona przed rozbryzgami wody Bryzgi wodne, niezależnie od kierunku, nie powinny wywoływać żadnych niepożądanych efektów.
5 Ochrona przed strumieniem wody Strumień wodny z dyszy bezpośrednio lub pośrednio skierowany na obiekt nie powinien wywoływać żadnych niepożądanych efektów.
6 Ochrona przed zalaniem Nawet w przypadku czasowego zanurzenia, np. w wodzie morskiej, woda nie powinna wywoływać żadnych niepożądanych efektów.
7 Ochrona przed zanurzeniem Woda nie może penetrować urządzenia nawet, jeżeli jest ono zanurzone, przy zachowaniu określonych warunków czasowych i ciśnieniowych
8 Ochrona przed zatopieniem Nie mogą wystąpić żadne niepożądane efekty nawet wtedy, gdy urządzenie jest zatopione pod wodą.