logotyp2a

Sterowanie przepływami

Zakres szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
1. Przepływy mediów ciekłych i gazowych.
2. Pomiary w układach z przepływem mediów.
3. Układy regulacji przepływu mediów.
4. Odporność chemiczna w zależności od konstrukcji i zastosowanych materiałów.

Szkolenia w zakresie teoretycznym są dobrze zobrazowane, a zajęcia praktyczne na stanowiskach treningowych ugruntowują wiedzę i przygotowują do samodzielnej pracy.
Po kursie uczestnicy otrzymują świadectwa ukończenia.
Na życzenie, wystawiamy świadectwa zawierające ocenę.

Absolwent szkolenia umie:
1. Określić cechy układu sterowania lub regulacji i zaplanować elementy układu.
2. Dobrać metodę regulacji.
3. Dobrać zawór odcinający pod względem wielkości i cech użytkowych.
4. Dobrać właściwą metodę pomiaru i czujnik lub przetwornik pomiarowy.
5. Zbudować i skonfigurować układ regulacji.