logotyp2a

Pneumatyka

Zakres szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
1. Wstęp
- własności sprężonego powietrza jako nośnika energii,
- zalety i wady wynikające z jego zastosowania,
- znaczenie nieszczelności w instalacjach,
- podstawowe wzory dotyczące gazów.
2. Informacje ogólne o procesie wytwarzania i rozprowadzania sprężonego powietrza:
- sprężarki,
- chłodnice,
- osuszacze,
- filtry,
- instalacje.
3. Sterowanie siłowników i funkcje sterownicze zaworów:
- siłowniki jedno- i dwustronnego działania,
- znaczenie funkcji sterowniczych,
- elementy logiki pneumatycznej.
- symbole używane na schematach.
Zajęcia praktyczne obejmują samodzielną budowę prostych układów sterowania i zobrazowanie działania funkcji sterowniczych zaworów.
4. Manipulatory pneumatyczne.
5. Narzędzia pneumatyczne:
- budowa podstawowych narzędzi pneumatycznych,
- zasady eksploatacji narzędzi pneumatycznych.
6. Wpływ zanieczyszczeń powietrza na trwałość urządzeń pneumatycznych i metody efektywnej filtracji powietrza.
7. Metody diagnozowania i sprawdzenia szczelności elementów pneumatyki.
8. Zasady doboru wielkości zaworów sterujących i przewodów:
- współczynniki Kv, QNn,
- obliczenie zapotrzebowania na powietrze urządzenia wykonawczego,
- znaczenie spadku ciśnienia na odcinku od punktu poboru do urządzenia wykonawczego,
- dobór szeregu elementów do sterowania urządzeniem wykonawczym.
9. Rodzaje przewodów i złączy pneumatycznych oraz kryteria ich doboru:
- przewody sztywne,
- przewody giętkie,
- systemy złączy i szybkozłączy pneumatycznych,
- kryteria doboru jakościowe i ekonomiczne.

Szkolenia w zakresie teoretycznym są dobrze zobrazowane, a zajęcia praktyczne na stanowiskach treningowych ugruntowują wiedzę i przygotowują do samodzielnej pracy.
Po kursie uczestnicy otrzymują świadectwa ukończenia.
Na życzenie, wystawiamy świadectwa zawierające ocenę.

Absolwent szkolenia umie:
1. Określić cechy układu sterowania.
2. Dobrać siłowniki.
3. Dobrać wielkość przewodów i złączy pneumatycznych.
4. Dobrać elementy sterujące.
5. Samodzielnie zbudować układ sterowania pneumatycznego.
6. Rozpoznać źródło nieszczelności.