logotyp2a

Informacje techniczne

Informacje podane na tej stronie zostały opracowane na podstawie norm, wiedzy ogólnej i doświadczeń. Zostały opracowane z najwyższą starannością i w dobrej wierze. Jednakże nie możemy zagwarantować, że nie zawierają błędów. Zawsze należy zweryfikować te dane.

Wyrażamy zgodę na wykorzystanie zamieszczonych na tej stronie materiałów w formie takiej, jak jest do celów własnych. Wykorzystanie tych materiałów do innych celów, a w szczególności do rozpowszechniania, drukowania w ilości większej niż 1 egzemplarz na potrzeby własne, publikowanie lub zamieszczanie na stronach WWW w części lub całości dopuszczamy wyłącznie za naszą pisemną zgodą.

 

Pneumatyka
Klasy czystości powietrza wg ISO-8573-1

Budowa rurociągów
Średnice rur wg różnych norm, opisy norm dot. rur ze stali nierdzewnej
Tabela dopuszczalnych ciśnień dla rur nierdzewnych
Wymiary kołnierzy wg ISO EN 1092-1

Obliczenia, dobór, wyznaczanie
Dobór rurociągów dla powietrza
Dobór rurociągów dla wody
Krzywe punktu rosy dla różnych ciśnień